"Bereściańska wycinanka"

 

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_owes_ue_x_2_plus_malopolska.jpg

"Bereściańska wycinanka"

Wyciąg z projektu:.

Krótka charakterystyka inicjatywy

Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest chce się rozwijać dlatego też

potrzebne nam są do tego narzędzia, które pomogłyby nam w osiągnięciu

naszych celów. Realizacja zadania pozwoli na zakup zaplanowanego sprzętu,

który wypełniłby braki w naszym wyposażeniu. Chętnie bierzemy udział w

szkoleniach i tworzyć swój program i realizować swoje cele. Oprócz promowania

naszej organizacji chcemy w przyszłości pozyskać gotówkę na działalność

statutową. Chcemy aby środki pozyskane z projektu pomogły nam się rozwinąć.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb, głównie poprzez wywiad i obserwacje

mieszkańców miejscowości, określone zostały cele projektu.

Cel główny:

Ekonomizacja Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów

wycinanek na różne okazje oraz warsztatów kulinarnych. Cele szczegółowe: -

zakup niezbędnego sprzętu - organizacja szkolenia z programu Corel Draw -

organizacja warsztatów "Zdrowa surówka"

aktywizacja członków stowarzyszenia,mieszkańców do włączenia się w warsztaty.

Inicjatywa "Bereściańska wycinanka" ma na celu aktywizację i promocję Berestu.

Zakupiony sprzęt oraz poprowadzone warsztaty podniosą wartość potencjału

osobowego i rzeczowego stowarzyszenia. Informacje o realizacji projektu

będziemy przekazywać w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami,

ogłoszeniach zwyczajowo przyjętych, na stronie internetowej

http//www.naszamalaojczyzna.pl.

W czasie działania stowarzyszenia prowadzono dla członków stowarzyszenia oraz

dla mieszkańców Berestu warsztaty m. in. bibułkarstwa, wikliny papierowej.

Zauważamy malejące zainteresowanie tymi działaniami. Realizacja tego projekt

u znacznie poszerzy zakres działalności stowarzyszenia. Bardzo popularny w

dzisiejszych czasach stał się zdrowy styl życia, jednak nie każdy potrafi

prawidłowo wprowadzić go w realizację. Jednym z elementów zdrowego stylu

życia jest odżywianie. Warto zwracać uwagę na produkty, jakie wybieramy na co

dzień i w ramach zadania poprowadzimy warsztaty o zdrowych surówkach i

sałatkach. Brakujący a zakupiony w ramach projektu sprzęt do obróbki warzyw

wraz z blatem roboczym oraz pojemnikami, ułatwi nam prezentację zadania, jak

również skróci czas przygotowania potraw. Młodzi ludzie dzisiaj nie mają czasu

na przygotowanie zdrowych potraw z ekologicznych produktów, dlatego chcemy

pokazywać, że pomimo tego, że trwa to dłużej niż zakup gotowych i nie

zdrowych potraw, jest to bardziej opłacalne i dużo zdrowsze. Będziemy uczyć

wykorzystywać wyhodowane u nas warzywa i owoce. Świadomość zdrowego

żywienia jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie pełnym kolorowych,

chemicznych produktów przypominających żywność.

 

 

 

 W najbliższym czasie podamy

komunikaty o warsztatach na które już serdecznie

zapraszamy.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_owes_logo_5_partnerw.jpg

 


...............................................................................................................................................................................................................................

 

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.