„Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej

Europejskie przykłady porozumień
rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”

Wyciąg z projektu:

Projekt został zrealizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w formie wyjazdu studyjnego do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w dniach 14 -21 września 2018 r.

Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 –2019.

Cel główny projektu dotyczył wsparcia w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych.

Cele szczegółowe dotyczyły:

Promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.

Promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw.

Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności.

W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostały zagraniczne przykłady funkcjonowania małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, organizowania form sprzedaży bezpośredniej oraz działań zespołowych na rzecz tworzenia systemów dystrybucji lokalnej żywności. Przeprowadzone zostały wizyty w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w różnych kierunkach produkcji oraz organizacjach i instytucjach branży rolniczej wspierających działalność rolników. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością konsorcjów rolników zrzeszonych pod jedną marką oraz funkcjonowaniem ciekawych inicjatyw i systemów znaków regionalnych. W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 35 osób z terenu województwa małopolskiego, przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w Polsce, w tym rolników i organizacji branży rolniczej oraz instytucji podejmujących w swojej działalności zadania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Chęć rozwoju działalności gospodarstw rolnych w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych i stale zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie przyczyniają się

do poszukiwania nowych rozwiązań i przykładów zagranicznych mających ulepszyć funkcjonowanie sprzedaży bezpośredniej z polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia sprzedaży bezpośredniej stanowią aktualny przedmiot zainteresowania polskich rolników, instytucji branżowych, konsumentów i polityków. Kraje zagraniczne dysponują przykładami i innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych systemów sprzedaży żywności, zwłaszczaw krótkich łańcuchach dostaw. Wydanie niniejszej broszury umożliwi zwiększony zasięg odbiorców wśród których zostanie upowszechniona wiedza z dobrych praktyk w innych krajach.

Zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.

Szczegóły:

http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/2018/166/broszura_sprz_bezp.pdf

...................................................................................................................................

 

 

 

 

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.