Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Szczegóły oraz wniosek

https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1559808,informacja-o-naborze-wnio skow-o-usuniecie-i-unieszkodliwienie-odpadow-zawie rajacych-azbest.html

 

BIP Krynica - Zdrój

Komentarze: