Binczarowa

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_bincz4_1024x683.jpgBinczarowa założona została przez Kazimierza Wielkiego w 1365 r. Zabytkowy kościół drewniany z 1760 r. to dawna cerkiew greckokatolicka. Wewnątrz zachowana większa część wyposażenia. W latach 30. XX w. we wsi powstała druga cerkiew – prawosławna, zniszczona po 1945 r. Znajduje się tu również cmentarz z czasów I wojny światowej.

Malownicza wioska o wyjątkowych walorach widokowych. Osada leży w dolinie rzeki Binczarówki na wysokości 400 m n.p.m., pomiędzy szczytami Jaworze (882 m) i Modynianka (679 m) na północy oraz Ubocz (820 m) i Dział (692 m) na południu. Malownicza wioska o wyjątkowych walorach widokowych. Osada leży w dolinie rzeki Binczarówki na wysokości 400 m n.p.m., pomiędzy szczytami Jaworze (882 m) i Modynianka (679 m) na północy oraz Ubocz (820 m) i Dział (692 m) na południu.

W Binczarowej krzyżuje się kilka szlaków turystycznych poprowadzonych szczytami okolicznych gór.

Jedną z atrakcji jest piękna cerkiew greckokatolicka /obecnie kościół/, w stylu zachodnio łemkowskim z 1760 roku. Świątynia posiada charakterystyczną wieżę o pochyłych ścianach, z podwieszoną izbicą, późnobarokowy ikonostas z II połowy XVIII w., carskie wrota oraz ikony Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodygitrii.

Na uwagę zasługuje również cmentarz wojskowy z I wojny światowej.
Wioska słynie z obfitych źródeł czystej wody, pięknych lasów zasobnych w grzyby i dobrych warunków do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i sportów zimowych.

Historia:
Miejscowość wymieniona była po raz pierwszy w dokumencie króla Kazimierz Wielkiego w 1365 roku pod nazwą Bibyczareban. Założona została na prawie niemieckim. Na prawo wołoskie przeniesiona została w XV wieku. Wieś była własnością królewską i wchodziła w skład grybowskiego starostwa niegrodowego.

W 1531 roku tenutariusz grybowski Stanisław Pieniążek sprzedał sołectwo Iwanowi Truchanowiczowi.

Binczarową zamieszkiwała ludność łemkowska. Po II wojnie światowej została ona przesiedlona w 1947 r. głównie na Ziemie Zachodnie.  (Portal internetowy gminy Grybów)


Binczarowa, wś, pow. grybowski, o 10 kil. od Grybowa, ma 2246 morg. rozl., 105 domów, 627 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości. Parafia łac. w Grybowie, ruska kapelania, w miejscu, położenie bardzo górzyste, gleba mało urodzajna. M. M.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230

Binczarowa, potok, wypływa ze źródlisk leśnych we wschodniej stronie gm. Binczarowej w pow. grybowskim; płynie na wschód łąkami binczarowskiemi i po 5 kilom. biegu wpada z lew. brz. do Białej Dunajcowej. Br. G.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230

Binczarowa, w dok. Bybycza reban, r. 1581 Biekczarowa, wś, pow. grybowski. Wymieniona w dok. z r. 1365 jako wieś królewska, założona na obszarze lasu Jawór, na połd. od Grybowa. (Kod. Mał., III, 188). W r. 1581 we wsi kościelnej Biekczarowa płaci Pieniążek od 13 półłanków, 2 zagr , 3 kom.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1900 t. XV cz. 1 s. 155

 

Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa
Binczarowa

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.