Czyrna

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_2011.11.30-w_banicyczyrnejpiorunce-plener_iii_043_1024x683.jpgMiejscowość Czyrna została założona w 1643 roku, leży w dolinie potoku Czyrnianka na wysokości 550 m n.p.m. Najwyższym wzniesienie jest Banicka Góra ( 694 m.). W 2009 roku wieś liczyła 312 mieszkańców.

Obecny kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to dawna cerkiew pw. św. Parascewy. Wybudowana w latach 1893-1894 wg projektu architekta Delavo, w tradycji budownictwa cerkiewnego zachodnio-łemkowskiego.

Drewniana, konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej, o ścianach oszalowanych pionowymi deskami. Wnętrze cerkwi nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Sklepienie kolebkowe ma kształt połowy leżącego walca, przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej.

Jest to mała dziś wioska, odległa 6 km na północ od Mochnacki Wyżnej. Leży w dolinie potoku Czyrnianka, będącego dopływem Białej, a wysokości 540-560 m n. p. m. Dawniej miejscowość dzieliła się na Niżną i Wyżną. Nad leżącą w dolinie wsią od zachodu wznosi się Harniaków Wierch (644 m) i Wierch (638 m), a od wschodu Banicka Góra (694 m). W północnej części piętrzy się Wierch (638 m).

Czyrna została późno założona w kluczu biskupów krakowskich, bo dopiero w 1643 roku. Lokowano ją na karczunku (surowym korzeniu). Rządziła się, podobnie jak inne, prawem wołoskim. Wieś zamieszkiwała ludność łemkowska i po kilka rodzin polskich i żydowskich. Większość miejscowej ludności łemkowskiej wyjechała do ZSRR w 1945 roku. Sporo też Łemków wysiedlono w 1947 roku na Ziemie Zachodnie. Już w XVII wieku była tu cerkiew filialna, która spłonęła w XIX stuleciu. W jej miejscu postawiono w 1892 roku nową istniejącą do dziś.

Czyrna znajduje się na szlaku cerkwi łemkowskich. Do ciekawych zabytków zaliczyć należy również znajdująca się nad Czyrnianką, kapliczkę kamienną zbudowaną w XIX w. Wewnątrz elementy dawnego ikonostasu z XVIII w. oraz obrazki ludowe. Malowniczo prezentują się również dwie XVIII - wieczne kapliczki, jedna z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz druga z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego w pięknej drewnianej barokowej ramie. W wiosce zachowało się także około 10-ciu Krzyży z XIX/XX w. oraz stare łemkowskie zabudowania mieszkalno- gospodarskie.

31 stycznia 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Polsko Słowackiego w Czyrnej (Portal internetowy miasta Krynicy-Zdroju)

Z Łemkowskiego Archiwum Prasowego:

Czyrna, wś, pow. grybowski, 1605 morg. rozl., w tem 1003 m. roli ornej, a 242 m. lasu; 83 dm., 506 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości, paraf. w miejscu; kościół paraf. drewniany pod wezwaniem św. Parascewii. Cz. leży w niedostępnych górach, gleba owsiana. Obszar dworski stanowi własność funduszu religijnego.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 t. I s. 884

Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica
Czyrna-Piorunka...
Czyrna-Piorunka-Banica

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.