Florynka

Miejscowość założona w 1574 roku przez Klemensa Worgacza. W okresie średniowiecza własność biskupstwa krakowskiego należąca do klucza Muszyna, następnie do fundacji kościelnej. Klucz Muszyna, zwany też Państwem Muszyńskim to historyczne latyfundium w powiecie nowosądeckim z centrum administracyjnym w Muszynie o obszarze ok. 450 km kw., dysponujące własną administracją, sądownictwem i wojskiem, istniejące od XIII wieku do 1781 roku.

Pod koniec XIX wieku Florynka liczyła 3025 mieszkańców, a w roku 2006 – 1445. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Obecna cerkiew wzniesiona została w 1895 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki, a bp Jan Stepa erygował w 1951 roku we Florynce parafię rzymskokatolicką. Kościół posiada nikłe cechy budownictwa cerkiewnego, murowany z kamienia, otynkowany, jednonawowy. Przy nawie od frontu kwadratowa wieża, częściowo wtopiona w korpus, nakryta baniastym hełmem. Na zakończeniu ściany prezbiterium ikonostas późnoklasycystyczny z około 1875 roku, z ikonami z tegoż czasu. Dwa ołtarze boczne, późnobarokowe z XVIII wieku, w prawym obraz Ukrzyżowania z XVIII/XIX w.

We wsi znajduje się cmentarz wojenny nr 126, na którym spoczywają żołnierze niemieccy i węgierscy polegli tu w czasie I wojny światowej, wg tradycji w mogile zbiorowej pochowani są żołnierze węgierscy 2 Pułku Honvedu i 30 Pułku Piechoty Honvedu.

Miejscowość leżąca przy drodze Grybów - Krynica na wysokości 380 m n.p.m. pomiędzy wzniesieniami Mala Kiczerka od wschodu i Dział od zachodu. Miejscowość leżąca przy drodze Grybów - Krynica na wysokości 380 m n.p.m. pomiędzy wzniesieniami Mala Kiczerka /545 m n.p.m./ od wschodu i Dział /692 m n.p.m./ od zachodu. Na terenie wsi znajdują się źródła wody mineralnej o właściwościach leczniczych.

Atrakcją są kąpieliska na rzece Biała, tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i uprawiania sportów zimowych. Według legendy istnieje podziemne przejście łączące Florynkę z górą Chełm, w którym przed laty ukrywali się zbójnicy. W centrum stoi kościół - dawna cerkiew greckokatolicka z 1875 r z XVII wiecznym barokowym ołtarzem. Przy drodze do Krynicy znajduje się cmentarz żołnierski z I wojny światowej z obeliskiem zwieńczonym orłem.

Historia:

Pierwotnie wioska nazywała się Flornikowa i założona została na prawie magdeburskim jako wieś królewska. Za panowania Władysława Jagiełły była własnością biskupów krakowskich i wtedy wchodziła w skład tzw. Państwa Muszyńskiego zwanego też Kresem Muszyńskim. W tym czasie też zasiedlona została przez pasterzy wołoskich, a w 1574 r. przeniesiona na prawo wołoskie. W listopadzie 1918 r. utworzono tutaj tzw. Rusko-Łemkowską Republikę w skład której weszły okoliczne wsie. Zlikwidowano ją na początku 1920 r. Po II wojnie światowej ludność łemkowska została przesiedlona głównie na Ziemie Zachodnie. (Portal internetowy gminy Grybów)

Florynka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów.
Założona w 1574 przez Klemensa Worgacza. W okresie średniowiecza własność biskupstwa krakowskiego należąca do klucza Muszyna, następnie fundacji kościelnej. Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 3 025 mieszkańców. W latach 1918-1920 stolica Ruskiej Narodowej Republiki Łemków. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
Urodzili się tutaj:
•    Adam Dubec, prawosławny arcybiskup przemysko-nowosądecki,
•    Emilian Czyrniański, znany chemik.
Zabytki
We wsi znajduje się cmentarz wojenny nr 126, na którym spoczywają żołnierze niemieccy i węgierscy polegli tu w czasie I wojny światowej, wg tradycji w mogile zbiorowej pochowani są żołnierze węgierscy 2 Pułku Honvedu i 30 Pułku Piechoty Honvedu. We wsi murowana dawna cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół rzymskokatolicki) z 1875 r. Wewnątrz zachowana część dawnego wyposażenia. (Wikipedia)

Z Łemkowskiego Archiwum Prasowego:

Florynka, wś, pow. grybowski, o 9 kíl. od Grybowa, nad rz. Piorunką, ma kościół paraf. gr. kat. i szkołę fil. 1-klasową; 3025 m. rozl. w glebie chudej, owsianej, 155 dm., 935 mk. gr. kat. Należy do dóbr Muszyna, własność dawniej biskupstwa krak., obecnie funduszu religijnego. Tu się urodził znany chemik Emil Czyrniańskí. M. Ż. S.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.-  1881, tom II, s. 395


Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.