Kamianna

Ośrodek pszczelarski znany z dużej produkcji miodu i produktów pszczelich. Światowe Centrum Apiterapii (dziedzina medycyny, zajmującą się leczeniem i profilaktyką schorzeń za pomocą produktów pszczelich).
Znajduje się tu znane Muzeum Pszczelarstwa, które gromadzi eksponaty z całej Polsk - najstarsze mają ponad 200 lat. W pasiece muzealnej nazywanej Zagrodą Bartnik zgromadzono liczne ule – od najstarszych drążonych w pniach drzew po nowoczesne stosowane w przemysłowej produkcji miodu. Sporą część zbiorów zajmują pamiątki związane z księdzem Ostachem, w tym jego liczne medale oraz upominki ofiarowywane na rzecz Domu Pszczelarza.

Kamianna należy do gminy Łabowa, otoczona jest koroną gór porośniętych lasami, głównie jodłowymi. Stwarza to niepowtarzalny mikroklimat, w którym lasy tworzą naturalny filtr. Dzięki temu jest tu spokój, czysta woda, czyste powietrze i czysta gleba. Zachodnia część Beskidu Niskiego tworzy w tym miejscu malowniczy region - głębokie i wąskie doliny wraz ze stromymi stokami. Tutejsze szlaki turystyczne (niebieski i żółty) i ścieżki rowerowe poprowadzą na szczyty pobliskich gór - Ubocz, Dział, Okrągła Górka, Jaworynki, Hłocza. Na północnym stoku znajduje się oświetlony wyciąg narciarski (600 m.)

Liczy ok. 200 mieszkańców. Historia miejscowości jest bogata, udokumentowana już od 1577 roku, kiedy to biskup Piotr Myszkowski nadał sołtysostwo wsi Jackowi Łuczkowcowi i jego sukcesorom. W 1637 roku biskup Jakub Zadzik ustanowił tutaj parafię greckokatolicką W centrum wsi znajduje się drewniany kościół, dawna cerkiew prawosławna pw. św. Paraskewy z 1930 r. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1805 r. pod tym samym wezwaniem została w 1949 r. przeniesiona do Bukowca na Pogórzu Rożnowskim, gdzie po znacznej przebudowie służy jako kościół rzymskokatolicki.

Obecny kościół to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, jednonawowa, z węższym prezbiterium i dwiema symetrycznymi kaplicami po bokach nawy. Wystrój i rzeźby wykonał Jan Stefaniak. W ołtarzu głównym obraz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny namalowany w 1960 r. przez Józefa Szuszkiewicza. Stacje drogi krzyżowej także z 1960 roku malowane na szkle przez Zofię Pawłowską.

W 1960 roku do Kamiannej przybywa ks. dr Henryk Ostach z Kongregacji Ojców Filipinów i od tego momentu Kamianna zaczyna się intensywnie rozwijać, zmieniać w szczególny sposób. Powstaje droga łącząca wieś ze światem, zawiązuje się Ochotnicza Straż Pożarna, wybudowana zostaje remiza strażacka, działa własna elektrownia, wodociąg, gazociąg i wiele innych zrealizowanych inicjatyw.

W 1972 roku odbył się w Kamiannej I Sądecki Dzień Pszczelarza, wtedy zaistniała koncepcja budowy Domu Pszczelarza. Budowano go w latch 1979 - 1983 przy pełnym zaangażowaniu mieszkańców miejscowości. Obecnie dużą atrakcją Domu Pszczelarza jest karczma miodowa.

Do tradycji nawiązuje pasieka „Barć” im. Ks. Dra Henryka Ostacha państwa Emilii i Jacka Nowaków. Znajduje się w niej skansen, dział produkcji pasiecznej, dział farmacji, dział dydaktyczny i sklep przypasieczny z pełnym asortymentem własnych miodów, produktów i przetworów.

Pasieka "BARĆ" Kamianna prowadzi trzy rodzaje działalności:
1. Hodowla matek pszczelich.
2. Pozyskiwanie produktów pszczelich i wykorzystanie ich w apiterapii.
3. Szkolenie praktyczne pszczelarzy oraz młodzieży ze szkół średnich i wyższych.

15 grudnia 2002 roku powstało Towarzystwo Miłośników Kamiannej.

Życiorys Henryka Antoniego Ostacha (Wikipedia)
• Ksiądz Henryk Antoni Ostach (ur. 9.12.1924 w Poznaniu, zm. 1.05.2011) –  dr teologii, pszczelarz, prezes a następnie prezes honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego, honorowy prezydent Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich Apislawia. Autor publikacji z zakresu pszczelarstwa a także zbioru kazań rekolekcyjnych dla mężczyzn.

Był synem Antoniego i Kazimiery z domu Donaj. Jego ojciec był uczestnikiem powstania wielkopolskiego i oficerem WP, a matka uczestniczyła aktywnie w strajku szkolnym we Wrześni w 1906 r., przeciw nauce religii w języku niemieckim. Już w wieku 2 lat był sierotą, 7 marca 1925 r., zmarł jego ojciec a 19 stycznia 1927 r., jego matka.

Uczył się w szkole Podstawowej w Pisarzowicach koło Kępna, a od IV klasy w Jarocinie. W czasie II wojny światowej, w dniu 19 czerwca 1940 r., został wywieziony na roboty przymusowe do "kolonii" niemieckiej w Ratenau. Po zakończeniu wojny ukończył gimnazjum w Gostyniu i tam też wstąpił do Kongregacji Świętego Filipa Nerii.

Był seminarzystą Seminarium Duchownego w Tarnowie, świecenia kapłańskie odebrał 16 grudnia 1951 r. Następnie studiował teologię na KUL, uzyskując tytuł magistra. W czerwcu 1985 r., otrzymał tytuł doktora broniąc pracę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Był kapłanem w Studziennej w powiecie Opoczno do 1957 r., następnie w Bereście i w Kamiannej z którą związany był przez wiele lat. W Kamiannej doprowadził do powstania drogi łączącej wieś z głównymi traktami, a także do zainstalowania agregatu prądotwórczego, powstania wodociągu. W 1962 r., założył Ochotniczą Straż Pożarną i zainicjował budowę Domu Strażaka, a także powstanie strażackiej orkiestry dętej. W późniejszych latach doprowadził także do powstania Domu św. Filipa i Domu bł. Honorata.

Pod koniec życia mieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Z pszczelarstwem miał do czynienia już od dzieciństwa. W 1958 r., uzyskał tytuł mistrza pszczelarskiego u dra Antoniego Chwiałkowskiego. W czasie urzędowania w Bereście stworzył tam 100 pniowa pasiekę, którą następnie przeniósł do Kamiannej. W 1972 r., zorganizował w Kamiennej I Sądecki Dzień Pszczelarza, na którym zrodziła się inicjatywa budowy Domu Pszczelarza powstałego w latach 1978-1983.

W listopadzie 1981 r., został powołany na funkcję prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) i funkcję tę sprawował przez kolejne trzy kadencje.

W trakcie jego kadencji jako prezesa PZP doprowadził między innymi do:
• Międzynarodowego Sympozjum Apiterapii w Krakowie - maj 1985 r.
• XXXI Światowego Kongresu Apimondia w Warszawie – 1987 r., którego był Prezydentem.
• Zainicjował coroczne Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i pielgrzymki na Jasną Górę z okazji św. Ambrożego - patrona pszczelarzy.
• Reaktywowania Wszechsłowiańskiego Związku Pszczelarzy "Apislavia" w Bratysławie (kraje Słowiańskie i Naddunajskie), którego został prezydentem, a następnie zorganizował spotkanie jego delegatów w Domu Pszczelarza w Kamiannej.

Na jego część Pasieka „Barć” w Kamiannej została nazwana jego imieniem.
Odznaczenia
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty Krzyż Zasługi
• Złoty Medal Słowackiego Związku Pszczelarzy.
• Złoty Metal Rumuńskiego Związku Pszczelarzy.
• Złoty Medal Ks. dra Jana Dzierżona.
• Statuetka Ks dra Jana Dzierżona.
• Order Bolesława Chomicza

W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)
W Kamiannej (Fo...
W Kamiannej (Fot. Sylwia Birtus)

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.