Piorunka

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_pior1_1024x576.jpg

Nieduża wieś leży 3 km na zachód od Czyrnej w dolinie, nad potokiem o tej samej nazwie, uchodzącym w Florynce do Mostysza, na wysokości 550 m npm. Od zachodu nad samą wsią wznosi się Banicka Góra (620 m), na północy Kruhla (630 m) i Chłopski Wierch (644 m), a na południu Harniaków Wierch (727 m). Osada założona w 1634 roku, zamieszkana była przez Łemków. W historii, dzieliła losy okolicy. Po wojnie wysiedlona została w 1945 i 1947 roku. Dziś w większości posiada nową zabudowę, obok której zachowały się stare domy z lat międzywojennych.

Piorunka znajduje się na szlaku cerkwi łemkowskich. W wiosce zachowały się połemkowskie krzyże przydrożne oraz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. Warte obejrzenia są również  nieliczne zachowane przykłady połemkowskiej zabudowy gospodarskiej.      (Portal Internetowy Miasta Krynicy-Zdroju)


Z Łemkowskiego Archiwum Prasowego:

Piorunka, rus. Perunka, wś, pow. grybowski, ma cerkiew drewnianą, filię par. w Czyrny i szkołę ludową, jednoklasową. We wsi jest 73 dm. i 402 mk. (198 męż. i 204 kob.), 388 gr..kat., 1 rzym.-kat. i 13 izrael. Ta górska osada rozsiadła się w zwartej dolinie potoku t. n. Poziom wsi wznosi się 538 mt., lecz od południa w Karniakowym wierchu do 727 mt., na zachodzie, bezpośrednio przy wsi, mają stoki Brzeznika (719) do 678 a ku północy 618 mt., na wschodzie zaś 638 mt. Gleba górska owsiana. Pos. większa (fundusz religijny) ma tylko 38 mr. roli, 15 mr. łąk, 5 mr. pastw. i  436 mr. lasu; pos. mniejsza zaś 866 mr. roli, 148 mr. łąk, 111 mr. pastw. i 69 mr. lasu. Wioska ta graniczy na płd. z Mochnaczką Wyżnią,  na zach. z Berestem, na półn. z Polanami a na wschód z Czyrną,. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s. 184


Piorunka 1.) albo Mochnaczka, rzeczka w pow. nowosądeckim, przyjmuje w obrębie  gm. Mochnaczki z prawego brzegu potok Fatałowski i wpada do Muszynki, dopływu Popradu. 2.) P. al. Florynka, rzka w pow. grybowskim, dopływ Biały-Dunajcowej, przyjmuje pot. Kamiannę we wsi Florynki i drugi pot. t. n. we wsi Polany.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s 184

Niedaleka wioska Piorunka lub Perunka miała istnieć już za czasów pogańskich, a nazwę swą wywodzi od bożka Peruna. Kruche te przesłanki posłuzyły miejscowemu, niegdyś gr.-kat. a obecnie prawosławnemu księdzu Hilakowi do stworzenia teorji, popieranej także przez niektórych uczonych rosyjskich, że Karpaty były niegdyś główną siedzibą Rusinów i że stąd oni wywędrowali do wschodniej Europy...

Źródło: O Łemkowszczyźnie Walery Goetl Kraków 1935, (red.) s. 50-51  

 

Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś
Piorunka dziś

 

 

 


 

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.